Готов ли е Apple Silicon?

Е 自然輸入法 готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (12.2.1.34014)

自然輸入法

自然輸入法

自然輸入法

Етикети: mac


自然輸入法 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
自然輸入法 вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 12.2.1.34014.

Последно обновление: