Готов ли е Apple Silicon?

Е Adobe XD готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (42.0.22.11)

Adobe XD

Adobe XD

Adobe

Design like you always imagined.

Етикети: uiuxdesign


Adobe XD съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Adobe XD вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 42.0.22.11.

Последно обновление: