Готов ли е Apple Silicon?

Е Audacity готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (3.2.0)

Audacity

Audacity

Audacity

Audacity is an easy-to-use, multi-track audio editor and recorder for Windows, macOS, GNU/Linux and other operating systems.

Етикети: musicaudio


Audacity съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Audacity вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 3.2.0.

Последно обновление: