Готов ли е Apple Silicon?

Е Autodesk Fusion 360 готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.0)

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Autodesk Inc.

Етикети: Graphics & Designgraphicsdesignvideo3d


Autodesk Fusion 360 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Autodesk Fusion 360 вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.0.

Последно обновление: