Готов ли е Apple Silicon?

Е CPUSetter готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.6.0)

CPUSetter

CPUSetter

Bryan Christianson

Adjust the number of active CPU cores.

Етикети: system


CPUSetter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
CPUSetter вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.6.0.

Последно обновление: