Готов ли е Apple Silicon?

Е Dorico готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2 (3.5.12)

Dorico

Dorico

Steinberg

The Next-Generation Music Notation Software.

Етикети: Music & Audiomusicaudio


Dorico съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Dorico може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: