Готов ли е Apple Silicon?

Е EtreCheck Pro готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (5.6.5)

EtreCheck Pro

EtreCheck Pro

Etresoft, Inc.

For troubleshooting your Mac; displays important system details.

Етикети: system


EtreCheck Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
EtreCheck Pro вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 5.6.5.

Последно обновление: