Готов ли е Apple Silicon?

Е EyeTV готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

EyeTV

EyeTV

Watch and record TV on your Mac.


EyeTV съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
EyeTV още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: