Готов ли е Apple Silicon?

Е Faqt готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Faqt

Faqt

Invoicing software for Polish users.


Faqt съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Faqt още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: