Готов ли е Apple Silicon?

Е Fashion Art готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Fashion Art

Fashion Art

Vector-based t-shirt design application.


Fashion Art съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Fashion Art още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: