Готов ли е Apple Silicon?

Е Figma готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (98.11)

Figma

Figma

Figma

Interface design tool with real-time collaboration.

Етикети: Developer Toolsdeveloperdesign


Figma съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Figma вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 98.11.

Последно обновление: