Готов ли е Apple Silicon?

Е File Properties Editor готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

File Properties Editor

File Properties Editor

Edit file type, creator, mod date, and more.


File Properties Editor съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
File Properties Editor още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: