Готов ли е Apple Silicon?

Е Filmage Converter готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Filmage Converter

Filmage Converter

Fast and easy-to-use video converter.


Filmage Converter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Filmage Converter още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: