Готов ли е Apple Silicon?

Е Final Draft готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Final Draft

Final Draft

Industry-leading screenwriting software.


Final Draft съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Final Draft още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: