Готов ли е Apple Silicon?

Е FinalShot готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

FinalShot

FinalShot

Take screenshots with ease.


FinalShot съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
FinalShot още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: