Готов ли е Apple Silicon?

Е Finetune готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Finetune

Finetune

Fix your music.


Finetune съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Finetune още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: