Готов ли е Apple Silicon?

Е Finicky готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Finicky

Finicky

Set which browser is opened for every link or url.


Finicky съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Finicky още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: