Готов ли е Apple Silicon?

Е Firetask Pro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Firetask Pro

Firetask Pro

Innovative task management solution.


Firetask Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Firetask Pro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: