Готов ли е Apple Silicon?

Е Flashcard Hero готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Flashcard Hero

Flashcard Hero

Elegant yet versatile study aid.


Flashcard Hero съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Flashcard Hero още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: