Готов ли е Apple Silicon?

Е Flashlight for Spotlight готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Flashlight for Spotlight

Flashlight for Spotlight

Supercharges OS X's built-in search.


Flashlight for Spotlight съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Flashlight for Spotlight още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: