Готов ли е Apple Silicon?

Е FlightCheck готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

FlightCheck

FlightCheck

Discover and avoid print problems pre-press.


FlightCheck съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
FlightCheck още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: