Готов ли е Apple Silicon?

Е Flixster готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Flixster

Flixster

Buy, rent, and watch movies and TV shows.


Flixster съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Flixster още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: