Готов ли е Apple Silicon?

Е Fluctus готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Fluctus

Fluctus

Audio file editor for the most basic audio engineering needs.


Fluctus съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Fluctus още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: