Готов ли е Apple Silicon?

Е Flutter готов за Apple silicon?

Частична поддръжка на Apple Silicon (2.5)

Flutter

Flutter

Google

The binaries still run under rosetta. Only the apps build for iOS and macs using flutter run natively on m1.

Етикети: developer


Flutter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Flutter вече предлага частична съвместимост с Apple Silicon M1 и M2 Macs. Може да има някои функции, които все още не работят както се очаква, но те постоянно работят за постигане на пълна съвместимост скоро.

Последно обновление: