Готов ли е Apple Silicon?

Е Focusplan готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Focusplan

Focusplan

Simple mind mapping and brainstorming app.


Focusplan съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Focusplan още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: