Готов ли е Apple Silicon?

Е Folder Tidy готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Folder Tidy

Folder Tidy

Tidy up any folder with one click.


Folder Tidy съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Folder Tidy още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: