Готов ли е Apple Silicon?

Е Folx GO готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Folx GO

Folx GO

Download manager.


Folx GO съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Folx GO още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: