Готов ли е Apple Silicon?

Е FontDoctor готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

FontDoctor

FontDoctor

Diagnose and repair damaged fonts.


FontDoctor съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
FontDoctor още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: