Готов ли е Apple Silicon?

Е Foresight готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Foresight

Foresight

Gain insight into your personal and small business finances.


Foresight съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Foresight още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: