Готов ли е Apple Silicon?

Е Fork готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.1)

Fork

Fork

Dan Pristupov, Tanya Pristupova

Fast and friendly git client.

Етикети: developergit


Fork съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Fork вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.1.

Последно обновление: