Готов ли е Apple Silicon?

Е Formatter готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Formatter

Formatter

Reformat JSON files.


Formatter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Formatter още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: