Готов ли е Apple Silicon?

Е Fotor готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Fotor

Fotor

Powerful free photo editor.


Fotor съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Fotor още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: