Готов ли е Apple Silicon?

Е FrameReporter готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

FrameReporter

FrameReporter

InDesign plug-in adds non-printing info-label to selected item.


FrameReporter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
FrameReporter още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: