Готов ли е Apple Silicon?

Е FreelanceStation готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

FreelanceStation

FreelanceStation

Time tracking and Invoicing, built for freelancers.


FreelanceStation съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
FreelanceStation още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: