Готов ли е Apple Silicon?

Е GIMP готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.10.32)

GIMP

GIMP

The GIMP Team

Powerful, free image editing application; now a native Mac app.

Етикети: Graphics & Designgraphicsdesignphotophotos


GIMP съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
GIMP вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.10.32.

Последно обновление: