Готов ли е Apple Silicon?

Е GitKraken готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (8.3.0)

GitKraken

GitKraken

Axosoft, LLC

Cross-platform Git client.

Етикети: developer


GitKraken съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
GitKraken вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 8.3.0.

Последно обновление: