Готов ли е Apple Silicon?

Е Go64 готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.2+)

Go64

Go64

St. Clair Software

Scanning your system for 32-bit apps.

Етикети: system


Go64 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Go64 вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.2+.

Последно обновление: