Готов ли е Apple Silicon?

Е Insomnia готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2022.4.1)

Insomnia

Insomnia

Kong

Start building, designing, testing better APIs through spec-first development driven by an APIOps CI/CD pipelines.

Етикети: developer


Insomnia съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Insomnia вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2022.4.1.

Последно обновление: