Готов ли е Apple Silicon?

Е IntelliJ IDEA готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2021.2)

IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA

JetBrains

Intelligent Java IDE, free Community Edition available.

Етикети: programmingeditorIDEdeveloper


IntelliJ IDEA съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
IntelliJ IDEA вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2021.2.

Последно обновление: