Готов ли е Apple Silicon?

Е LaunchControl готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.51)

LaunchControl

LaunchControl

soma-zone

Create, manage, and debug launchd services.

Етикети: system


LaunchControl съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
LaunchControl вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.51.

Последно обновление: