Готов ли е Apple Silicon?

Е MEGAsync готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (4.9.5)

MEGAsync

MEGAsync

MEGA

Secure Cloud Storage system.

Етикети: System UtilitiesCloud


MEGAsync съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MEGAsync вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 4.9.5.

Последно обновление: