Готов ли е Apple Silicon?

Е MegaSeg готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (6.1.4)

MegaSeg

MegaSeg

Fidelity Media, Inc.

Professional DJ and radio automation.

Етикети: djradiomusic


MegaSeg съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MegaSeg вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 6.1.4.

Последно обновление: