Готов ли е Apple Silicon?

Е Microsoft To Do готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2.56)

Microsoft To Do

Microsoft To Do

Microsoft

Capture tasks & set reminders.

Етикети: office


Microsoft To Do съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Microsoft To Do вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2.56.

Последно обновление: