Готов ли е Apple Silicon?

Е Microstockr готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Microstockr

Microstockr

Track your stock earnings in real-time.


Microstockr съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Microstockr още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: