Готов ли е Apple Silicon?

Е Middle готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Middle

Middle

Adds the middle click.


Middle съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Middle още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: