Готов ли е Apple Silicon?

Е MidiKit готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MidiKit

MidiKit

MIDI batch editor and browser.


MidiKit съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MidiKit още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: