Готов ли е Apple Silicon?

Е MidiPipe готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MidiPipe

MidiPipe

Modify MIDI messages in real-time.


MidiPipe съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MidiPipe още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: