Готов ли е Apple Silicon?

Е MightyText готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

MightyText

MightyText

Text from your computer and sync'd with Android phone.


MightyText съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
MightyText още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: