Готов ли е Apple Silicon?

Е Mimestream готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (0.9.2)

Mimestream

Mimestream

Mimestream, LLC

A native macOS email client for Gmail.

Етикети: Internet Utilitiesmail


Mimestream съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Mimestream вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 0.9.2.

Последно обновление: