Готов ли е Apple Silicon?

Е Min готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Min

Min

Smart, minimal web browser.


Min съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Min още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: